Door Karim Ahlalouch op 25 april 2018

Belplein Kalsdonk

De gemeenteraad heeft onlangs een brief van een bewoner aan de Ampèrestraat ontvangen. Deze inwoner vraagt aandacht en ondersteuning voor het opknappen van het belplein. Namens de PvdA heb ik een kijkje genomen en vragen hierover gesteld aan het college van B&W.Er zou vorig jaar, in het kader van de herinrichting van het pleintje, samen met de wijkchef en de buurtopbouwwerker een plan opgesteld zijn. De ambitie van dit plan was meer licht, een groene afscheiding, gezelligheid terug brengen en functioneel gebruik door spelen. Een plan dat door de gemeente werd ondersteund.

Naar aanleiding van onze bevindingen heeft onze fractie de volgende vragen:

  1. Kunt u feitelijk aangeven welke toezeggingen zijn gedaan aan de betrokken bewoners?
  2. Zijn deze toezeggingen reeds uitgevoerd?
  3. Indien nee; kunt u aangeven wanneer alle toezeggingen worden uitgevoerd?
  4. Kunt u feitelijk aangeven hoe het communicatie proces is verlopen met de bewoners?

De beantwoording door de verantwoordelijk wethouder volgt zo spoedig mogelijk.

 

Karim Ahlalouch

Karim Ahlalouch

Mijn naam is Karim Ahlalouch; 42 jaar getrouwd en 3 kinderen. Woonachtig in Roosendaal sinds 1983 en lid van de PvdA sinds 2002. In de Roosendaalse multiculturele samenleving wil ik graag een bruggenbouwer zijn tussen de verschillende oevers. Een Roosendaal waarin iedereen zekerheid heeft over een goed bestaan is mijn doel. Mijn speerpunt: De Buurt

Meer over Karim Ahlalouch