Begroting 2014: Een gezamenlijke verantwoordelijkheid