Door Karim Ahlalouch op 22 augustus 2018

Begeleiding jongeren praktijkonderwijs naar werk onder druk

Geen netwerk waar je op terug kan vallen voor een baan; onzeker zijn over hoe jij mensen kan benaderen voor werk; in spanning of je direct werk kan vinden waarmee je de lopende rekeningen kan betalen. Veel jongeren in het praktijkonderwijs worstelen hier bijna dagelijks mee. Jobcoaches, stagebegeleiders, helpen dankzij een EU-bijdrage leerlingen met de begeleiding naar werk. Deze begeleiding is succesvol, maar als het aan Rutte III ligt verandert dit!

Staatssecretaris Tamara van Ark hanteert namelijk het principe van op = op. Helaas is er op korte termijn geen zicht op nieuwe middelen vanuit Europa, omdat de Europese begrotingsonderhandelingen mede door de Nederlandse regering muurvast zitten. De consequenties zijn niet mals: de komende drie jaar is er geen geld voor begeleiding, jobcoaches verliezen hun baan en ruim 65.000 kwetsbare jongeren krijgen geen ondersteuning.

In Roosendaal ontvangt onder meer het Da Vinci College een ESF-subsidie die men inzet om leerlingen meer keuzemogelijkheden te bieden en om meer tijd vrij te maken in het begeleiden naar werk of vervolgonderwijs.

De PvdA wil dat jongeren zeker zijn van een goede start op de arbeidsmarkt. Op = op geldt wat ons betreft niet! Daarom heeft onze fractie de volgende schriftelijke vragen:

 1. Kent u het bericht ‘EU-subsidie voor kwetsbare leerlingen vroegtijdig leeg’?
 2. Bent u met de PvdA van mening dat het zeer belangrijk is dat deze jongeren naar werk begeleid worden en niet langs de kant van de arbeidsmarkt komen te staan?
 3. Wat doet de gemeente nu al zelf ten aanzien van de ondersteuning van jongeren in het praktijkonderwijs? In 2015 gaf u de volgende voorbeelden van initiatieven aan m.b.t. de ondersteuning van jongeren in het praktijkonderwijs.

Graag per initiatief het resultaat, dan wel de stand van zaken:

 

 1. Er zijn casusoverleggen om te komen tot (regionale) samenwerkingsafspraken tussen praktijkscholen en speciaal-onderwijs en het MBO over de overgang van naar de entreeopleidingen;
 2. De scholen melden de jongeren bij Stichting MEE of rechtsreeks bij het Werkplein middels een transitieformulier. Op dit formulier staat aangegeven wat de (on)mogelijkheden zijn van de jongere.
 3. Een gezamenlijk samenwerkingsmodel voor jongeren die het advies ‘arbeid’ krijgen wordt momenteel opgesteld;
 4. De instrumenten ter ondersteuning van jongeren zijn zoveel mogelijk afgestemd op de regionale instrumenten in het kader van de Participatiewet;
 5. Momenteel wordt gewerkt aan een gezamenlijk marktbewerkings-actieplan richting werkgevers (via de Multidisciplinair Team binnen het Werkplein);
 6. De samenwerking met het onderwijs, gemeenten, bedrijfsleven en partners wordt op strategisch, tactische en operationeel niveau in de regio West-Brabant georganiseerd;
 7. Verder worden er in samenwerking nieuwe subsidieaanvragen voorbereid die gericht zijn op het toewerken naar een sluitende aanpak voor deze jongeren.
 8. Jongeren met een indicatie worden rechtstreeks aangemeld bij het MDT (Multidisciplinair Team) voor bemiddeling naar een garantiebaan.

 

 1. Deelt u de mening van de PvdA dat deze jongeren niet de dupe moge worden van gekissebis over centen? Zo ja, wat gaat u doen om deze begeleiding te garanderen? Zo nee, waarom niet?
 2. Bent u bereid om bij staatssecretaris Tamara van Ark uw zorgen te uiten over het niet begeleiden van kwetsbare jongeren naar werk? Zo ja, wanneer bent u voornemens om dit te doen? Zo nee, waarom niet?

Onderwijswethouder van Ginderen zal de vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Karim Ahlalouch

Karim Ahlalouch

Mijn naam is Karim Ahlalouch; 42 jaar getrouwd en 3 kinderen. Woonachtig in Roosendaal sinds 1983 en lid van de PvdA sinds 2002. In de Roosendaalse multiculturele samenleving wil ik graag een bruggenbouwer zijn tussen de verschillende oevers. Een Roosendaal waarin iedereen zekerheid heeft over een goed bestaan is mijn doel. Mijn speerpunt: De Buurt

Meer over Karim Ahlalouch