Arbeidsmigratie moet niet leiden tot inhumane situaties en verdere verdringing