Door op 12 april 2017

Arbeidsmigratie moet niet leiden tot inhumane situaties en verdere verdringing

Vorige week dinsdag vond een handhavingscontrole plaats in de Molenstraat t.a.v. een bekend pand voor de gemeente waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest. Dit pand is al vaker onderwerp geweest van een integrale handhavingscontrole.

We hebben helaas in Roosendaal al vaker de schaduwzijde gezien van arbeidsmigratie in Europa. Werknemers krijgen niet altijd het loon waar ze recht op hebben. Er is sprake van uitbuiting én van verdringing. Wie werknemers van elders uitbuit door ze tegen een hongerloontje te werk te stellen, verdringt ook nog eens banen voor Nederlandse bedrijven en werknemers die hier onmogelijk mee kunnen concurreren.

Landelijk is Lodewijk Asscher al stevig bezig om de uitbuiting van en de verdringing door goedkope buitenlandse arbeidskrachten tegen te gaan. Niet alleen de arbeidsmarkt ondervindt de negatieve gevolgen van grootscheepse arbeidsmigratie. In steden en dorpen waar arbeidsmigranten gehuisvest worden, wordt vaak woonoverlast ervaren. Arbeidsmigranten worden nogal eens slecht gehuisvest tegen woekerprijzen. Te krappe behuizing leidt vervolgens tot overlast en vervuiling in wijken.

Wij achten ons dan ook medeverantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten, maar ook t.a.v. de huisvesting van arbeidsmigranten. Misstanden brengen we aan het licht, zodat arbeidsmigratie door slechte omstandigheden niet leidt tot inhumane situaties en verdere verdringing.

De recente handhavingscontrole was voor de PvdA aanleiding tot het stellen van vragen aan het college van B&W. De antwoorden volgen z.s.m.