Door op 20 maart 2014

Aan de slag! Met elkaar, voor elkaar!

Een teleurstellende uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Roosendaal. We hebben 2 zetels verloren en dat is beroerd. Daar hoeven we geen doekjes om te winden.

Deze verkiezingsnederlaag is daarnaast ook bijzonder pijnlijk. Voor de fractie, voor de wethouder en voor ons team die jarenlang keihard gewerkt hebben aan onze stad en onze dorpen van onze idealen.

We hebben keihard campagne gevoerd, samen met elkaar deur aan deur met vele inwoners persoonlijk gesproken, helaas heeft dit zich niet uitbetaald in de verkiezingsuitslag.

Het is nu zaak om aan de slag te gaan, kop omhoog, met elkaar voor elkaar. In omvang zullen we een bescheidener rol gaan spelen. Maar dat blijft nog steeds een belangrijke rol. Veel mensen, waarvan 1929 in Roosendaal, hebben hun vertrouwen gesteld in de PvdA. Onze twee raadsleden gaan de komende jaren aan de slag voor hen. Om zorg in de buurt te organiseren, werk te maken van meer banen en wonen voor iedereen betaalbaar te houden. En om te zorgen dat mensen beoordeeld worden op hun daden en niet op hun afkomst.

Gisteren hebben we verloren, maar de sociaaldemocratie wordt nooit verslagen. Na de diepste dalen, volgden steeds de hoogste pieken. De nederlaag van de raadsverkiezingen in 2002 werd opgevolgd door een ongekende overwinning in 2006. De prachtige uitslag van september 2012 werd voorgegaan door het teleurstellende resultaat van 2010. De uitslag van 2014 motiveert ons om het vertrouwen van hen die wel PvdA hebben gestemd waar te maken, en dat van hen die dat niet deden te herwinnen.

Vol overtuiging en strijdbaarheid blijven wij knokken. In alle wijken en dorpen. Ik reken dan ook dat we kunnen rekenen op elkaars steun. Want de sociaaldemocratie, dat is en blijft samen sterker. Als we winnen, maar ook als we verliezen zoals gisteravond.