8 januari 2016

2016: Werk maken van de Roosendaalse jeugd!

Op de gezellige en goed bezochte nieuwjaarsreceptie werden de jubilarissen Casper Sprong, Cees Dorreman en de heer Zeevaart in het zonnetje gezet. Daarnaast hield onze Roosendaalse partijleider Michael Yap een toespraak over wat er voor de PvdA centraal zal staan in 2016.

Vrienden,

Allereerst een bijzonder gelukkig nieuwjaar, voor u, uw familie en dierbaren.

Komend jaar, in 2016, bestaat de Partij van de Arbeid zeventig jaar. Ik realiseer me, met het afgelopen jaar, 2015 in gedachte, dat de PvdA nog net zo hard nodig is als tijdens haar oprichting in 1946. Het bestrijden van de tweedeling, het creëren van binding, het realiseren van een rechtvaardige samenleving. Zaken waar we als sociaaldemocraten voor strijden.

2016 begon goed met het bericht dat nu de economie herstelt, de tijd is aangebroken dat iedereen dat gaat voelen in de portemonnee. De lagere en middeninkomens gaan erop vooruit, althans dat zou het eerste loonstrookje deze maand moeten uitwijzen.

Maar er is meer nodig. Zie de recente berichtgeving over de V&D waar vele banen op de tocht staan, ook voor Roosendaal, er moet een antwoord gevonden worden op het vluchtelingenvraagstuk en zo moeten we werk maken van meer schone energie, zie hier onze zorgen over kerncentrale Doel samen met onze sociaaldemocratische vrienden uit de Belgische grensregio.

Voor Roosendaal staat 2016 wat de PvdA betreft in het teken van de Roosendaalse jeugd. Wij kiezen voor de samenleving van nu, en die van later. Dat is het verhaal van de Partij van de arbeid. Het verhaal van strijd en vooruitgang. Dat betekent dat wat ons betreft ieder kind een goede start verdient, en dat we werk maken van de Roosendaalse jeugd, je gaat naar school, je werkt of je doet beiden. Daar gaan we ons hard voor maken!

Dank u wel.