Door op 8 april 2015

Ontwikkelingen binnenstad

Onder aanvoering van de PvdA heeft de gehele oppositie in de Roosendaalse gemeenteraad vragen gesteld aan het college van B&W over een aantal ontwikkelingen in de binnenstad.

Het college van B&W heeft vorig jaar besloten dat het voornemen is om uiterlijk per 1 januari 2018 op Stadserf 1 ruimte te geven aan de ontwikkeling Kloosterstraat/Stadserf zoals geschetst in het rapport ‘Roosendaal, gezonde stad’. Hiervoor worden er voor 31 maart 2015 alternatieve locaties voor de huidige huisvesting van bestuur en ambtelijke organisatie in beeld gebracht. Diverse mogelijkheden worden onderzocht, zoals het voormalig belastingkantoor, het gebouw van sociale zaken in de Dunantstraat, het EKP-gebouw (voormalig postdistributiecentrum), Parrotia en mogelijke andere locaties.

Het is inmiddels april 2015 en de oppositie, D66, PvdA, GroenLinks, VLP en de Nieuwe Democraten willen van het college van B&W weten:

1. Welke alternatieve locaties voor de huisvesting van het bestuur en ambtelijke organisatie zijn in beeld?

2. Wat is het verdere tijdpad richting sloop van Stadserf 1 en realisatie van alternatieve huisvesting van bestuur en ambtelijke organisatie?

Het college van B&W heeft hierover inmiddels duidelijkheid gegeven: Op basis van de onderzochte panden acht het college drie huisvestingsscenario’s het meest kansrijk. Bij twee scenario’s worden alle diensten op één locatie gehuisvest. Het voormalige Post ExpeditieKnoopPunt (EKP) aan het kadeplein en het kantoorgebouw aan het Mill-Hill plein (heden huisvesting belastingdienst) komen hiervoor in aanmerking. Een derde scenario maakt gebruik van Parrotia en het gemeentelijke pand in de Dunantstraat waar het Werkplein Hart van West-Brabant is gevestigd. 

Verder hebben we nu inzicht gekregen in de verdere ontwikkelingen in de binnenstad. Wat ons betreft dient als leidraad het rapport van mevrouw Bakker. Het college heeft een overzicht gegeven, die kunt u hier vinden.